Bus Rapid Transit (BRT)
Poradenství a koupě

Bus Rapid Transit (BRT)

Flexibilní koncepce dopravy.

Bus Rapid Transit je vysoce kvalitní systém autobusové dopravy, který umožňuje rychlou, pohodlnou a nákladově efektivní městskou mobilitu. Toho systém BRT dosahuje díky vyhrazeným jízdním pruhům, rychlé obslužnosti s krátkými intervaly a rovněž zaměřením se na marketing a zákaznický servis.*

Bus Rapid Transit zaznamenává od prvního uvedení systému do provozu v roce 1974 v brazilském městě Curitiba světový úspěch. Pro BRT neexistuje standardní řešení. Právě flexibilní přizpůsobení specifickým podmínkám jednotlivých měst je jedním z hlavních faktorů, pilířem úspěchu systému. Systémy BRT se dnes využívají na všech světadílech a v nejrůznějších městech – od megaměst jako Istanbul, Rio de Janeiro a Mexiko až po menší evropská města jako Štrasburk a Nantes ve Francii.

Ve společnosti Mercedes-Benz jsme přesvědčeni o výhodách, které BRT jako atraktivní dopravní systém s nízkými náklady přináší městům po celém světě. Chtěli bychom se podělit o úspěšné příběhy, sdělit výhody stávajících systémů BRT a zvýšit tak povědomí o systémech BRT jako velmi hospodárném způsobu dopravy.

Náš expertní tým BRT poskytuje městům podporu při vývoji, plánování systémů BRT, a to společně s různými partnery a v úzké spolupráci se všemi zúčastněnými stranami.

Díky našemu širokému portfoliu produktů, našim zkušenostem v oblasti servisu a poprodejních služeb a také díky naším podmínkám financování vozidel na míru plní náš integrovaný přístup přání našich zákazníků.

*Zdroj: ITDP (2007), Bus Rapid Transit – Planning Guide, 3rd edition, New York

Náš přístup k BRT

Náš přístup k BRT

Bus Rapid Transit je vysoce kvalitní systém autobusové dopravy, který umožňuje rychlou, pohodlnou a nákladově efektivní městskou mobilitu.

Více informací
Výhody BRT

Výhody BRT

Dopravní systémy využívající autobusy profitují z vysoké flexibility systému z hlediska infrastruktury a provozu.

Více informací
Systémy BRT od Mercedes-Benz

Systémy BRT od Mercedes-Benz

Úspěšný systém BRT se skládá z dobře naplánovaných jednotlivých komponent, které jsou navzájem optimálně sladěny.

Více informací
BRT Services Online

BRT Services Online

Samozřejmě si můžete stáhnout i prospekty k řešením BRT.

Více informací
Váš kontaktní partner

Váš kontaktní partner

Chtěli byste poradit ohledně BRT? Kontaktujte jednoho z našich kontaktních partnerů BRT po celém světě.

Více informací