Bus Rapid Transit (BRT)
Poradenstvo a kúpa

Bus Rapid Transit (BRT)

Flexibilný koncept prepravy.

Bus Rapid Transit je kvalitný systém autobusovej prepravy, ktorý ponúka pohodlnú a nákladovo efektívnu mobilitu v meste. BRT to zabezpečuje vďaka oddeleným jazdným pruhom, rýchlou a frekventovanou prevádzkou, ako aj zameraním sa na marketing a služby zákazníkom.*

Odkedy bol v roku 1974 v brazílskom meste Curitiba uvedený do prevádzky prvý systém, Bus Rapid Transit sa stal celosvetovým úspechom. Pre BRT neexistuje žiadne štandardné riešenie. Jedným z ústredných faktorov úspechu systému je oveľa viac flexibilné prispôsobovanie k špeciálnym podmienkam jednotlivých miest. V súčasnosti sa systémy BRT prevádzkujú na všetkých kontinentoch a v najrôznejších mestách – od megamiest ako Istanbul, Rio de Janeiro a Mexico City až po menšie európske mestá ako Štrasburg a Nantes v Francúzku.

U spoločnosti Mercedes-Benz sme presvedčený o výhodách, ktoré pre mestá na celom svete ponúka BRT ako atraktívny a nákladovo efektívny prepraný systém. Radi by sme pokračovali v predstavovaní úspechu a výhod existujúcich systémov BRT, aby sme šírili dobré meno BRT, ako zvlášť hospodárneho dopravného prostriedku.

Pri vývoji a plánovaní systémov BRT spolupracuje náš tím expertov pre BRT s rôznymi partnermi a užšie so všetkými zúčastnenými mestami.

Náš integrovaný prístup spĺňa očakávania našich klientov prostredníctvom nášho širokého portfólia produktov, našich skúseností v oblasti údržby a popredajných služieb, ako aj našich podmienok financovania vozidiel šitých na mieru.

*Zdroj: ITDP (2007), Bus Rapid Transit – Príručka plánovania, 3. vydanie, New York

Náš prístup k BRT

Náš prístup k BRT

Bus Rapid Transit je kvalitný systém autobusovej prepravy, ktorý ponúka pohodlnú a nákladovo efektívnu mobilitu v meste.

Získať viac informácií
Výhody BRT

Výhody BRT

Výhodou dopravných systémov založených na autobusoch je vysoká miera flexibility systému vo vzťahu k infraštruktúre a prevádzke.

Získať viac informácií
Systémy Mercedes-Benz BRT

Systémy Mercedes-Benz BRT

Úspešný systém BRT pozostáva z vhodne naplánovaných dielčích komponentov, ktoré sú navzájom optimálne zosúladené.

Získať viac informácií
Online služby BRT

Online služby BRT

Môžete si samozrejme stiahnuť brožúru o riešeniach BRT.

Získať viac informácií
Váš kontaktný partner

Váš kontaktný partner

Chcete sa poradiť ohľadom BRT? Kontaktujte niektorého z našich kontaktných osôb pre BRT.

Získať viac informácií