Vid fara
Citaro

Vid fara

För att undvika en olycka måste föraren kunna reagera snabbt. Det spårsäkra chassit och den lugna styrningen i kombination med den individuella hjulupphängningen på framaxeln höjer säkerheten ytterligare.

För Citaro har extra fokus lagts på förarsäkerhet. För lastbilar finns sedan 1975 riktlinjen UNECE-R 29, som definierar ett visst överlevnadsrum som konstruktionen måste garantera i händelse av en frontalkrock. Denna riktlinje har för Citaro använts som en frivillig standard. Med ett pendelslagstest testades hållfastheten enligt UNECE-R 29.

Ett frontkollisionsskydd som uppfyller UNECE-R 29-riktlinjen, vilket är unikt för en stadsbuss, samt den styvare karossen höjer den passiva säkerheten.

Den nya förarskyddsdörren skyddar föraren från oväntade angrepp. Dörren kan anpassas efter önskad säkerhetsgrad och skyddssyfte genom de fyra tillgängliga modulerna.

Citaro är utrustad med en brandvarnare i motorrummet som standard, som övervakar rådande temperaturer där. Om det inställda värdet på 160°C överskrids, går detektionsledningen som står under tryck sönder och varnar föraren om hotande fara med en akustisk larmsignal och ett optiskt meddelande i förarens display som säger ”Brandvarning motorrum”.

Vid fel i driftberedskapen eller utlösning av systemet t.ex. när bussen är parkerad och obevakad, visas också meddelandet "Brandvarnarfel" på skärmen. 

Om en temperatur på ca 160°C överskrids larmas föraren via förardisplayen med meddelandet ”Motorrumsbrand”. Dessutom skickas en akustisk varningssignal och släckningsprocessen utlöses automatiskt. 

I händelse av en brand går detektionsledningen (Firetrace) som står under tryck sönder och sprutar en blandning av släckmedel som består av vatten, kylvätska och en speciell tillsats över munstyckena i hela motorrummet. Vattendimman avdunstar på grund av de höga temperaturerna och tränger bort syret. Motorrummet kyls ner, branden släcks genast och återuppflamning förhindras.        

Fördelarna.

  • Litet reparationsomfång efter utlösning av systemet
  • Fin vattendimma sänker temperaturen och släcker branden omedelbart
  • Filmbildande ämnen försvårar återuppflamning
  • Ofarligt för människor, motorer och utrustning
  • Miljövänligt, frostskyddad släckningsvätska ner till -35°C
  • Automatisk utlösning vid för höga temperaturer (över 160°C eller brand)
  • Systemets funktion garanteras i alla monteringslägen

Vid hotande fara är förarens reaktion lika viktig som fordonets tekniska utrustning. OMNIplus säkerhetsutbildning skapar optimala förutsättningar för att föraren ska reagera på rätt sätt. Föraren får bland annat rent praktiskt lära känna sitt fordon och vad som händer i kritiska situationer.

Även besvärliga passagerare kan utgöra en säkerhetsrisk. Därför erbjuder OMNIplus en särskild kommunikationsutbildning som behandlar de mest skilda aspekterna av mellanmänsklig kommunikation och fördjupar sig speciellt i föraryrkets speciella karaktär.

* Extrautrustning