Prodaja
Savetovanje i kontakt

Prodaja

Milorad Milutinović

+381 11 3019 071
+381 63 303 210

milorad.milutinovic@starimport.rs

Adresa: Omladinskih brigada 33
11070 Beograd, Srbija

Branislav Ilić

+381 11 3019 115
+381 63 1073717

 branislav.ilic@starimport.rs

Adresa: Omladinskih brigada 33
11070 Beograd, Srbija

Mirjana Ristanić

+381 11 3019 116
+381 60 6944521

mirjana.ristanic@starimport.rs

Adresa: Omladinskih brigada 33
11070 Beograd, Srbija